PROJEKTUJEMY:

 • ogrody prywatne przy domach jednorodzinnych, willowe, osiedlowe, przy segmentach
 • fragmenty ogrodów wymagające modernizacji
 • tarasy, balkony, zieleń we wnętrzach
 • zielone dachy, ogrody wertykalne i zimowe, ogrody na patio
 • zieleń miejską: parki, skwery, place, zieleńce, place zabaw
 • zieleń osiedli mieszkaniowych
 • zieleń towarzyszącą budynkom biurowym oraz obiektom handlowo-usługowym
 • tereny przy szkołach i przedszkolach
 • zieleń przyuliczną
 • elementy małej architektury ogrodowej

OFERUJEMY:

 • projekty koncepcyjne – graficzne przedstawienie rozmieszczenia poszczególnych elementów, ukształtowania terenu oraz układu szaty roślinnej, sporządzone na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego i wywiadu z klientem
 • projekty wykonawcze:
  - szczegółowy projekt nasadzeń roślinnych
  - projekt instalacji: oświetlenia, nawodnienia
  - projekt nawierzchni utwardzonych oraz innych elementów architektonicznych o ile występują w projekcie (np. zbiorników wodnych)
 • wycenę na podstawie projektu wykonawczego (kosztorys materiału roślinnego oraz materiałów budowlanych)
 • pomoc w zakupie materiału roślinnego oraz materiałów budowlanych
 • nadzór autorski nad pracami wykonawczymi
 • możliwość multimedialnej współpracy z klientem
 • konkurencyjne ceny