PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Projektowanie ogrodów prywatnych, dachów zielonych, ogrodów wertykalnych, ogrodów zimowych, zielonych patio. Modernizacja fragmentów ogrodów. Aranżacja zieleni we wnętrzach, na balkonach, tarasach. Projektowanie zieleni miejskiej: parki, skwery, place, zieleń przyuliczna. Zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych, terenów przyszkolnych, wokół budynków biurowych i komercyjnych.